تیراندازی به اتوبوس شهرک نشینان صهیونیست در کرانه باختری

به گزارش پایگاه صهیونیستی “۰۴۰۴”، شهرک نشینان صهیونیست سوار بر یک دستگاه اتوبوس نیمه شب گذشته در حال حرکت در جنوب نابلس سر و صدایی را شنیده و تصور کردند که با سنگ مورد حمله قرار گرفته اند، اما وقتی به مقصد رسیدند، متوجه شدند که اتوبوس هدف تیراندازی قرار گرفته است.

به ادعای این رسانه، در این تیراندازی هیچ یک از صهیونیست ها آسیب ندید.

افزایش مبارزه مسلحانه گروههای مقاومت فلسطین بویژه در دو شهر نابلس و جنین که اسطوره مقاومت در کرانه باختری به شمار می روند، بیش از پیش سران رژیم صهیونیستی را نگران کرده است.

در همین حال، رسانه های رژیم صهیونیستی بامداد امروز از زخمی شدن دستکم دو شهرک نشینان صهیونیست در عملیات جوانان فلسطینی علیه یک موسسه شهرک نشینان در شهر “اللد” در مرکز اراضی اشغالی فلسطین خبر دادند.