توییت مهم مرندی از وین/ اهرم فشار آمریکا در مذاکرات ضعیف شده است!

محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره‌کننده ایران در مذاکرات وین در صفحه توییترش نوشت: در سال اول ریاست‌جمهوری رییس جمهور رییسی، برخی تغییر سیاست‌ها رخ داده است. دولت او اقداماتی برای مبارزه با فساد و تقویت عدالت اجتماعی انجام داده.

مرندی افزود: او در زمینه سیاست خارجی، روابط با جنوب جهانی را تحکیم کرده و از این رو، اهرم فشار آمریکا در مذاکرات هسته‌ای ضعیف شده است.