تولید بیش از هزارو 668 میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین


تولید بیش از هزارو 668 میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق استان هرمزگان گفت: میزان تولید برق نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین طی پنج ماه نخست امسال از هزارو668 میلیون کیلووات ساعت گذشت.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، رضا مهرانی مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق استان هرمزگان با اشاره به اینکه در مردادماه امسال بیش از ۳۷۶ میلیون کیلووات ساعت انرژی در این نیروگاه تولید شده است، اظهار داشت: از این میزان تولید بالغ بر ۳۷۳ میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص به شبکه سراسری برق کشور تزریق شده است.

وی گفت: در سال جاری با راه اندازی سیستم مدیا بر روی واحدهای گازی نیروگاه ایسین، تولید این نیروگاه به میزان ۶۰ مگاوات افزایش داشته است که این نیروگاه در عدم اعمال خاموشی های تابستان امسال نقش بسزایی را ایفا کرده است.

نیروگاه سیکل‌ ترکیبی ایسین دارای چهار واحد گازی به ظرفیت ۱۶۲ مگاوات و مجموعا دارای ظرفیت نامی ۶۴۸ مگاوات است که اولین واحد آن در سال ۱۳۹۳ وارد مدار تولید شد.