تولد نوزادی عجیب در هندوستان

این نوزاد در تاریخ ۲۶ آگوست در مرکز بهداشت مانپورا واقع در منطقه شیوپوری در مرکز هند بدنیا آمد.

بنا به گزارش میرر، پزشکان این مرکز پس از تولد نوزاد، او و مادرش را به بیمارستان محلی اعزام کردند. بر اساس گزارش‌های محلی، یک پزشک بیمارستان در معاینات اولیه متوجه رشد ناقص نوزاد شد. همچنین در این نوزاد به جای ایجاد پا‌هایی کامل، یک عضو ناقص که شبیه به شاخ است شکل گرفته است.