توضیح ضرغامی درباره حکم انتصاب برای چُلمن سیزدم

ضرغامی در پاسخ به سوال  مجری برنامه جهان آرا درباره انتصاب فردی که در فضای مجازی به نام چلمن سیزدهم معروف شده بود اما به سمت مدیر موزه ملی فرش منصوب شد با تاکید بر اینکه مجری برنامه باید مطالعات خود را افزایش دهد گفت: من زمانی که از موزه فرش بازدید کردم متوجه شدم که نمی‌تواند به همین روال ادامه داشته باشد این موزه مهم است و سال‌ها به همین شکل اداره می شده است. درحالی که موزه باید فعال باشد. من با احترام به مدیر قبلی دیدم نمی‌توانم این مدیریت را قبول کنم. تا اینکه آقای نوروزیان را منصوب کردم. عملکرد او تا اینجا خیلی موفق بوده است. در فضای مجازی به دلیل انتشار محتوایی طنز به نام چلمن سیزدهم گفتند که دو اشکال به این شخص گرفتند همان‌هایی که مافیای این وزارتخانه بودند. گفتند او در صفحات مجازی پیپ می‌کشد و به این کار هم علاقه دارد. ولی چه اشکالی دارد که یکی هم پیپ بکشد. خیلی از بزرگان ما پیپ می‌کشیدند و بعدها کنار گذاشتند جالب است بدانید همان‌ها که این اشکال را می‌گرفتند خودشان هم پیپ می کشند که بگویند روشن فکریم.

وی گفت: ایراد دیگر مطالب طنزی بود که او به آنها می‌پرداخت. معتقدم اگر کسی می‌تواند شخصیت طنزی داشته باشد که مسائل کشور را مطرح کند از توانمندی مضاعف اوست. مثل گل آقا. آیا گل آقا فرد سبکی بود؟ من هم کانال خمیازه را که مسائل جدی را در قالب طنز مطرح می‌کرد، راه انداختم. آقای نوروزیان از نظر من شناخته شده است و فعالیت‌های فرهنگی زیادی داشته اگر شخصیتی خلق کرده و در قالب طنز موضوعات جدی را می‌گوید از فضائل اوست پس نباید مسخره کنید.