توصیه روزنامه اصولگرا: اگر تحریم ها برداشته شد، پول ملت را مثل دوره احمدی نژاد خرج نکنید

براین اساس به نظر می رسد دولت سیزدهم و اتاق فرماندهی اقتصادی دولت باید برای صبح روز توافق برنامه ریزی داشته باشد و برای شوک های انتظاری اولیه تا ورود ارز به اقتصاد کشور آماده باشد. اقتصادی که به دلیل تحریم ها برخی اجزایش نیاز به بازسازی، احیا و به روز رسانی دارد به خصوص این که تجربه دولت آقای احمدی نژاد در سرازیر کردن بدون برنامه درآمدهای ارزی به بازار مسکن و طرح ناپخته سلامت که تورم افسارگسیخته ای را به ارمغان آورد، در سابقه ذهنی خود دارد.

از این منظر به نظر می رسد اتاق فرماندهی اقتصادی دولت سیزدهم باید خود را برای صبح پسا توافق آماده کند.

23302