توسعه و تجهیز مدارس توسط شهرداری تهران

به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس، محمد هادی علی احمدی، شهردار منطقه 13 تهران درباره طرح استقبال از مدارس اظهارداشت: نقش مهم مدارس در انتقال دانش، مفاهیم و مهارت به دانش آموزان از یکسو و آموزش حقوق و تکالیف شهروندی در مسیر رشد روحی و جسمی دانش آموزان از سوی دیگر مد نظر قرار دارد.

وی گفت: شهرداری منطقه ۱۳ در راستای سیاست‌های شهرداری تهران، به منظور ایجاد تعامل دوسویه و رسیدن به هدف اصلی خود در زمینه آموزش‌های شهروندی در مدارس، با برقراری تعامل دوسویه با آموزش و پرورش به حمایت از مدارس در زمینه های عمرانی، تجهیزی، برنامه ای و مناسب سازی می پردازد. 

شهردار منطقه 13 تهران با بیان اینکه، حدود ۱۴۶ مدرسه در منطقه ۱۳ فعالیت می‌کند افزود: طبق نیاز سنجی صورت گرفته از سوی اداره آموزش‌های شهروندی وانعقاد تفاهم نامه،مشارکت و همکاری در انجام فعالیت های عمرانی با رویکردهای کمک به مقاوم سازی مدارس در برابر زلزله، تعمیر و نگهداری ساختمان مدارس و  تاسیسات و تجهیزات ساختمانی مدارس آن، فعالیت‌های تجهیزی مدارس در زمینه فرهنگی و کتابخانه های مدارس، فعالیت های برنامه ای با رویکرد فعالیت های آموزشی،مناسبتی، تفریحی ـ فرهنگی است.

 احمدی ادامه داد : آموزش و پرورش منطقه ۱۳ نیز تعهداتی جهت همکاری با شهرداری در خصوص فعالیت های عمرانی و تجهیزی، برگزاری طرح شهردار مدرسه و.. دارد.

انتهای پیام/