توسعه همکاری های علمی و آموزشی ذوب آهن اصفهان و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان


توسعه همکاری های علمی و آموزشی ذوب آهن اصفهان و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

با توجه به امکانات و قابلیت های علمی و آموزشی گسترده و به روز اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان و نیز در راستای تفاهم نامه همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا ) جلسه ی مشترکی با حضور مهدی بهرامی معاون سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت و دکتر اخوان طبسی مدیر کل و معاونین آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان چهارشنبه دوم شهریور در ذوب آهن برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، در راستای تفاهم نامه همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا ) با موضوع شناسایی نیاز ها ؛ ارزیابی و ارزشیابی مشاغل ؛آموزش و مهارت آموزی پایه و تکمیلی کارکنان و تکنیسین ها و فورمن های ماهر و صدور شناسنامه های مهارتی برای این دسته از کارکنان در شرکت های تابعه شستا ؛ جلسه ی مشترکی با حضور مهدی بهرامی معاون سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت و دکتر اخوان طبسی مدیر کل و معاونین آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان چهارشنبه دوم شهریور در ذوب آهن برگزار گردید.

در این جلسه که مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی و مشاور اجرایی معاونت سرمایه های انسانی نیز حضور داشتند راهکارهای عملیاتی شدن تفاهم نامه مذکور و نیز توسعه همکاری‌های علمی و آموزشی و بهره مندی هر دو مجموعه از توانمندی ها و امکانات بالفعل موجود در راستای نظام مند شدن فرایند مهارت آموزی و ارتقای توان فنی کارکنان در ذوب آهن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین هر دو طرف اعلام آمادگی کردند که این همکاری‌ها بر اساس یک برنامه مدون و در قالب چیک توافقنامه همکاری های مشترک و تشکیل یک کارگروه تخصصی آغاز و به طور اثر بخش استمرار یابد