تورم را از ۱۲ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۲ درصد رساندیم

تورم نزدیک به ۶۰ درصد را از دولت قبل تحویل گرفتیم

رئیس‌جمهور در نشست خبری با اصحاب رسانه: تورم نزدیک به ۶۰ درصد در شهریور ۱۴۰۰ را از دولت قبل تحویل گرفتیم.

سعی کردیم اقداماتی نکنیم تا تورم بیشتر از این شود.

دولت هرگز اقدامات تورم‌زا همانند خلق پول، استقراض و افزایش پایه پولی در دستور کار خود قرار نداد.

تورم را از ۱۲ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۲ درصد رساندیم