تورم ثروتمندان ۷ درصد کمتر از فقرا

نرخ تورم ماهانه کل کشور در مرداد ماه ۱۴۰۱ برابر ۴۱.۵ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۳۹.۵ درصد برای دهک دهم (ثروتمند) تا ۴۶.۴ درصد برای دهک اول (کم درآمدترین) نوسان دارد که یک فاصله تورمی بین تورم دهک ثروتمند با تورم دهک فقیر قابل توجه (بیش از ۷ درصد) را نشان می‌دهد. این آمار گویای این است که کم درآمدترین‌ها در ایران بیشترین نرخ تورم و ثروتمندان کمترین نرخ تورم را در شرایط تورمی موجود تجربه می‌کنند.

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین۵۶.۴ درصد برای دهک پنجم و ششم تا ۵۸.۷ درصد برای دهک اول است. همچنین آمار مذکور در مورد گروه عمده «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» بین ۳۱.۹ درصد برای دهک پنجم و ششم تا ۳۵ درصد برای دهک دهم است.

تورم

براساس این گزارش، نرخ تورم و افزایش قیمت مواد غذایی و خوراکی و دخانی در ماه مرداد نسبت به ماه قبل از آن (تیرماه) ۶ درصد کاهش یافته است.

فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد افزایش داشته است و در گروه عمده «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۰.۱ واحد درصد کاهش داشته است.