تهیه و نصب 1500 متر مربع تابلوهای اطلاعاتی در راههای اردبیل


تهیه و نصب 1500 متر مربع تابلوهای اطلاعاتی در راههای اردبیل

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل گفت:در 5 ماهه گذشته هزار و500 متر مربع تابلوهای اطلاعاتی در راههای استان تهیه و نصب شده است.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، آیدین هاشمی ، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل در بازدید ازمحور اردبیل -سرچم با بیان اینکه در مدت یاد شده 4 هزار عدد تابلوهای الزامی نیز در راهها نصب شده گفت: این تابلوها در جهت ارتقای ایمنی راهها و الزام رانندگان به رعایت قوانین و مقررات راهوردر راهها نصب می شوند.

وی با اشاره به اینکه در این مدت 4 هزار عدد تابلوهای انتظامی نیز در راههای استان مونتاژ و نصب شده گفت: انتظار داریم رانندگان با رعایت احتیاط لازم در سرعت و سبقت، جهت حفظ سلامتی خود و سایر مترددین در جاده به علائم راهور توجه کنند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل در 5 ماهه گذشته خط کشی هزار کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان را یادآور شد و گفت: در این مدت راهداران در دماغه ها و نقاط پربرخورد 3 هزار و500 عدد دپوی خاکی ایجاد کرده اند.

هاشمی از اصلاح و رفع افتادگی هزار و400 کیلومتر از شانه راه در 5 ماهه گذشته توسط راهداران خبر داد و گفت: در مدت یاد شده راهداران بیش از200 هزار متر ازشیب شیروانی راهها را اصلاح کرده اند.

وی ارتقای ایمنی راهها را از وظایف مهم راهداران برشمرد و گفت:در 5 ماهه گذشته 700 عدداستوانه ایمنی در دماغه های پربرخورد نصب و 230 عدد از رمپ های ورودی و خروجی نیز ایمن سازی شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل انسداد300 عدد از راههای دسترسی غیرمجاز ،تهیه و نصب 15 عدد چراغ چشمک زن، رنگ آمیزی 2 هزار و700 عدد از علائم و پایه تابلوها،تعمیر 2 هزار و 900 عدد از شاخه گاردریل ها،تهیه و نصب 2 هزار و 300 عدد بازتاب و همچنین نگهداری مستمر سیستم روشنایی موجود راه و تونل را از دیگر اقدامات مهم راهداری استان اردبیل در 5 ماهه گذشته عنوان کرد.

هاشمی ادامه داد: در مدت یاد شده راهداران هزار و 300 عدد از سرعتکاههای آسفالتی، پلاستیکی و مجازی را اصلاح تهیه و نصب کرده اند.