تهیه بانک اطلاعات، ضرورت مدیریت جامع بحران است

به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس، مجید آورن در دومین نشست کمیته تخصصی آمادگی و پاسخ با اشاره به ضروت شناخت مدیریت منابع در زمان وقوع بحران های محتمل در شهر تهران گفت: در بند 22 مصوبه نخستین جلسه ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران بر شناسایی ظرفیت ها و توان عملیاتی موجود شهر تهران در مواجه با حوادث و سوانح تاکید شده است و از همین رو این موضوع از برنامه های شاخص و ضروری این معاونت بشمار می آید که باید به طور مستمر دنبال شود.

وی افزود: شناسایی ظرفیت های عملیاتی و نیز توانمندی های دستگاه های تخصصی در مدیریت بحران شهر تهران یکی از مراحل اصلی برخورداری از توان عملیاتی شهر تهران در برابر بحران های احتمالی بشمار می آید و تحقق آن مستلزم حمایت های همه جانبه وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران کشور است.

آرون استفاده از تجارب ارزنده صاحب نظران، بکارگیری دانش نوین و همکاری نهادهای دولتی، عمومی، خصوصی سمنها و … را در حوزه مدیریت بحران موثر خواند و بر طراحی بانک اطلاعاتی جامع در این حوزه تاکید کرد.

در این جلسه همچنین حمید رضا خانکه به عنوان رئیس این کمیته انتخاب و در خاتمه احکام اعضاء کمیته تخصی آمادگی و پاسخ به نمایندگان سازمان ها و نهادها ارائه شد.

انتهای پیام/