تنها بخشدار زن آذربایجان‌شرقی برکنار شد

در این آیین از زحمات ۴ ساله رقیه زارعی بخشدار اسبق بخش مرکزی هشترود تجلیل شد و مجید نیک سیرت به عنوان بخشدار جدید معرفی شد

گفتنی است، زارعی تنها بانوی بخشدار آذربایجان شرقی بود که تغییر کرد.

 تنها بخشدار زن آذربایجان‌شرقی تغییر کرد