تمام پروازهای تهران به مقصد بغداد و نجف تا اطلاع ثانوی لغو شد

مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از لغو تمام پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به مقصد بغداد و نجف خبر داد.

سعید چلندری مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در تهران اظهار کرد: تمام پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به مقصد بغداد و نجف تا اطلاع ثانوی لغو شد.

وی گفت: مسافرین محترم برای تعیین وضعیت یا دریافت هزینه‌های پرداختی به آژانس مربوطه که بلیت تهیه نمودند مراجعه کنند.

مدیر عامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) بیان کرد: به محض تغییر در وضعیت پرواز و مشخص شدن وضعیت از طریق رسانه های عمومی اطلاع رسانی انجام خواهد شد.