تعزیه «شور حسینی»

Fatemeh Madah

سوگواره تعزیه میدانی «شور حسینی» همزمان با آغاز ماه صفر و اجرای گروه‌های مختلف تعزیه در پارک جوان شیراز برگزار شد