تعریف امین حیای از رابطه دوستی و عاشقانه اش/ ویدئو

صداقت شنیدنی امین حیایی درباره ازدواج و عاشق شدنش در برنامه 35 فریدون جیرانی، شبکه تصویری ایرانیان مورد توجه قرار گرفت.