تصویر خروجی هوش مصنوعی ، از ترکیب جف بزوس ، ایلان ماسک ، زاکربرگ و بیل گیتس !/ عکس

مدل هوش مصنوعی Stable Diffusion اپلیکیشن و سایتی است که بر اساس داده هایی که در اختیارش قرار می دهید ، تصویر پیش فرض را مدل سازی و طراحی می کند و در اختیارتان قرار می دهد و این تلاش بر اساس چنین داده های پیش فرضی از مهمترین مردان حوزه تکنولوژی های دنیا ترسیم شده است.

تصویر خروجی هوش مصنوعی ، از ترکیب جف بزوس ، ایلان ماسک ، زاکربرگ و بیل گیتس !/ عکس

4141