تصویر۱۶۰ سال پیش عکاس ایتالیایی از حرم امام رضا {ع}

این تصویر منسوب به «لوئیجی پشه» عکاس ایتالیایی است و گمان می‌رود که بین سال‌های ۱۸۴۰ و ۱۸۶۰ به ثبت رسیده باشد.

تصویر۱۶۰ سال پیش عکاس ایتالیایی از حرم امام رضا {ع}

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۲۰