تصاویر ماهواره خیام دریافت شد + فیلم

رئیس سازمان فضایی همچنین اظهار داشت: ماهواره خیام یک ماهواره تحقیقاتی است نه نظامی. انتشار این هجمه‌ها به دنبال تلخ کردن کام مردم هستند. ماهواره‌های سنجشی در محیط زیست، کشاورزی، سیل و زلزله و سنجش منابع آبی کاربرد دارند. 

طراحل و ساخت ماهواره‌های مخابراتی را برای پرتاب در مدار ۳۶ هزار کیلومتری آغاز کرده‌ایم. ماهواره‌های سنجشی ایران با دقت ۵ تا ۱۰ متر آماده پرتاب است.