تصاویری از مراسم رونمایی از کاپ جام جهانی در تهران که یک آبروریزی کامل بود!

۶۹۲۶۵