تصاویری از خانواده گورباچف

گورباچف، سیاستمدار روس، که تاثیری فراموش ناشدنی بر نیمه دوم قرن بیستم داشت در  بیمارستان مرکزی بالینی مسکو درگذشت. او که تنها کمتر از هفت سال بر مسند قدرت اتحاد جماهیر شوروی تکیه زده بود زندگی پرفراز و نشیبی داشت.

میخائیل سرگیویچ گورباچف ​روستازاده‌ای بود که از ۱۳ سالگی در یک مزرعه جمعی کار می کرد؛ پدرش مکانیک بود و اجدادش در مناطقی که امروزه اوکراین نامیده می‌شود ساکن بودند. او یک دانشجوی استثنایی بود که با نبوغ خود و بعد از گرفتن مدرک حقوق از دانشگاه مسکو به حزب کمونیست پیوست و رشد کرد و تاثیرات قابل توجهی بر جهان گذاشت.

گورباچف مدت‌ها قبل از فعالیت سیاسی تاریخی‌اش، زمانی که آن در دانشگاه دولتی مسکو تحصیل می‌کرد با همسرش رایسا گورباچوا ملاقات کرد. این دو در سال ۱۹۵۳ ازدواج کردند و در سال ۱۹۵۷ صاحب یک دختر به نام ایرینا میخایلوونا ویرگانسکایا شدند.

ویرگانسکایا که احترام زیادی برای زندگی و حرفه پدرش قائل است، معاون رئیس بنیاد گورباچف، که یک موسسه غیرانتفاعی است که سرمایه گذاری های مختلفی را در راستای دیدگاه‌های پدرش تامین می‌کند و حضور رسانه‌ای پررنگی ندارد.