تصادف زانتیا با شتر در سیستان و بلوچستان با ۳ کشته و ۳ مصدوم

تصادف شتر با زانتیا