تزریق واکسن برای حضور در دانشگاه ها و کلاس درس الزامی نیست

فرخی در ادامه به بیان مسائل حقوقی قبل و بعد از بازگشایی دانشگاه‌ها پرداخت و گفت: یکی از قوانین که با آن درگیر هستیم، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است و دانشگاه‌ها باید برای مرخصی و میهمانی دانشجویان متأهل و آموزش مجازی مادران باردار، تمهیداتی در نظر گیرند.

معاون وزیر علوم در ادامه گفت: رؤسای دانشگاه‌ها در مواجهه با دانشجویان سعه صدر داشته باشند و از ورود دستگاه‌های قضائی جلوگیری شود، و از ارجاع پرونده دانشجویان به هیئت تخلفات جز در موارد استثنایی جلوگیری تا از پیک ترم اول عبور و از تجمیع پرونده‌ها جلوگیری کنیم.

فرخی در این اجلاس به استفاده از ظرفیت حقوقی و تقویت دفاتر حقوقی دانشگاه‌ها تاکید کرد و گفت: در بعضی دانشگاه‌ها، به عنوان مثال در یکی از دانشگاه‌های تهران یک کارشناس حقوقی وجود ندارد. باید از ظرفیت اساتید حقوق، استفاده و مدیریت‌های حقوقی تقویت شود.

معاون وزیر علوم در ادامه گفت: درباره تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر، به دانشگاه‌ها تاکید می‌کنیم که قانون تبدیل وضعیت ایثارگران را عملیاتی کنند.