ترس از زامبی به واقعیت پیوست + تصاویر

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عرفان خسروی در رشته توییتی در توییتر خود ازقارچ‌هایی که حشرات را زامبی می‌کند خبر داد.

قارچ‌هایی که حشرات را زامبی می‌کنند

شکم این زنجره کشتگاه قارچ‌هایی شده که مغزش را از پیش در استیلا دارند. زنجره برده قارچ‌هاست.

ترس از زامبی به واقعیت پیوست + تصاویر

تخم این نماتودها در حاشیه آب‌های کم‌عمق خوراک حشراتی مثل ملخ و جیرجیرک می‌شود. داخل بدن حشره رشد می‌کند و طولش به چند برابر طول حشره می‌رسد. بعد حرکات حشره را در استیلای خود درمی‌آورد و وادارش می‌کند تا به نزدیکی آب برود و داخل آب خودکشی کندتا نماتود در آب جفت‌گیری بکند.

ترس از زامبی به واقعیت پیوست + تصاویر

این مورچه زامبی هم رفتارش در اختیار قارچ‌هایی درآمده که وادارش می‌کنند به جای مرتفعی، مثلا بالای درخت، برود تا کلاهک قارچ کله مورچه را بشکافدو هاگ‌هایش را برای آلوده‌کردن قربانیان بعدی پراکنده کند.

ترس از زامبی به واقعیت پیوست + تصاویر

سوسک‌های کانتارید هم دچار همین بلیه می‌شوند. قارچ اریونوپسیس سوسک را وامی‌دارد تا پیش از مرگ به بالای شاخه‌ای رفته، با دهانش شاخه را بگیرد و بمیرد. پس از مرگ بال‌هایش باز می‌شود و هاگ‌های قارچ را برای قربانیان بعدی می‌پراکند.

مگس لوبیایی هم وقتی با قارچ زامبی‌ساز انتوموفتورا آلوده می‌شود، بالای ساقه‌ای بلند می‌رود که در معرض دید باشد، شکمش برآمده می‌شود و برای مگس‌های نر منظره‌ای شهوت‌انگیز می‌آفریند. هر مگسی که به امید شهوت‌رانی به پشت مگس آلوده می‌رود، همین سرنوشت را خواهد داشت.

ترس از زامبی به واقعیت پیوست + تصاویر

کرم‌های پهن ترماتود هم این توانایی را دارند. از همه مشهورتر، لوکوکلریدیوم است که حلزون را از طریق مدفوع پرندگان آلوده می‌کند، در بدن حلزون بالغ می‌شود، چشم‌های حلزون را تبدیل به چیزی شبیه کرم مگس می‌کند تا پرنده بخوردش و در بدن پرنده چرخه زندگی خود را کامل کند.

۲۲۷۴۵