تداوم آلودگی هوای اصفهان برای گروه های حساس/ ۸ ایستگاه سنجش قطع است


تداوم آلودگی هوای اصفهان برای گروه های حساس/ ۸ ایستگاه سنجش قطع است

کیفیت هوای اصفهان امروز چهاردهم شهریورماه با قرار گرفتن روی شاخص ۱۲۴ هوای اصفهان در شرایط ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوای اصفهان امروز در احمدآباد با شاخص ۱۱۷، استانداری اصفهان با شاخص ۱۲۱، انقلاب با شاخص ۱۳۴، پروین با شاخص ۱۱۴، رهنان با شاخص ۱۴۰، رودکی با شاخص ۱۳۶، کاوه با شاخص ۱۲۰ و میرزاطاهر با شاخص ۱۰۹ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

همچنین دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های باهنر، فرشادی، فیض، خرازی، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه اصفهان فعال نیست.

درحال‌حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، شاهین‌شهر، سجزی و مبارکه است که شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر با قرارگرفتن روی عدد ۶۵، سجزی با شاخص ۶۸ و مبارکه با شاخص ۷۷ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است.