تحقیر رئیس‌جمهور فرانسه در الجزایر

رئیس جمهور فرانسه حین دیدار از الجزایر با شعار‌های اعتراض‌آمیز مردم این کشور روبرو شد: «از اینجا برو، زنده باد الجزایر!»