تحریم مالی روسیه مثل ایران نشد

از نظر اکونومیست دو دسته از این تحریم ها اثرگذاری پایینی داشته اند. تحریم مالی و بانکی روسیه آنچه در ایران تجربه کرده ایم را برای این کشور رقم نزد. 

چگونه پوتین از این فشارها گریخت؟ فرهاد نیلی اقتصاددان، در فارکست اکونومیست این گزارش جالب را تفسیر می کند.

در کنار فرهاد نیلی، حسین نیلی و مهدی حق باعلی گزارش های جالب اکونومیست در حوزه تکنولوژی و کسب و کارها را روایت می کنند. از افزایش بهره وری تولید سویا با ژن اصلاح شده، تا افول بازار نقل و انتقال شرکت ها در آمریکا.