تحریم آمریکایی‌ها از سوی ایران؛ از شعار توخالی تا تهدید واقعی

در وهله اول شاید تحریم کردن آمریکایی‌ها توسط ایران شبیه به شوخی باشد اما شواهد حاکی از این است که این تحریم‌ها توانسته تا حدی به منافع ملی آمریکا ضربه وارد کند.

این گزارش را ببینید.