تاج: در ۱۴ سال حضورم در فدراسیون چنین اتفاقی را ندیده بودم

مهدی تاج پیش از آغاز مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال درباره اعلام خبر لغو و سپس برگزاری انتخابات گفت: تاکنون چنین چیزی ندیده بودم.

وی ادامه داد: این اتفاق سابقه نداشته و در 14 سال حضورم در فدراسیون چنین اتفاقاتی را ندیده بودم.