بی‌ اطلاعی بانک‌ ها از وام فرزند سوم

در ادامه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وام ۲۰۰ میلیون تومانی فرزند سوم نیز به بانک‌ها ابلاغ شد. متقاضیان وام فرزند سوم می‌توانند به ۶ بانکی که بخشنامه این وام ودیعه مسکن به آنها ابلاغ شد، مراجعه کنند. اما شرایط دریافت این وام چیست؟

بر اساس اعلام سحابی، معاون اعتبارات بانک مرکزی، وام ودیعه مسکن فرزند سوم به بانک عامل مسکن، صادرات، کشاورزی، تجارت، توسعه تعاون و پست بانک ابلاغ شد. اعتبار هر بانک برای پرداخت این وام، ۱۵۰ میلیارد تومان است. بنابراین برای ۴۵۰۰ متقاضی دریافت، اعتبار دریافت وام ۲۰۰ میلیونی فرزندآوری وجود دارد.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، شرایط بازپرداخت این وام ۲۰ ساله است. همچنین بانک‌ها بر اساس اعتبارسنجی متقاضیان، با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام می‌کنند.

ضمن اینکه این وام برای خانواده‌هایی است که فاقد مسکن باشند. همچنین در سال ۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شدند یا می‌شوند.