بیمه پارسیان همچنان در سطح اول توانگری مالی صنعت بیمه قرار دارد


بیمه پارسیان همچنان در سطح اول توانگری مالی صنعت بیمه قرار دارد

با اعلام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت بیمه پارسیان در سال1401 همچنان در سطح اول توانگری مالی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بیمه پارسیان؛ با توجه به اعلام نسبت توانگری مالی شرکت های فعال در صنعت بیمه کشور در سال جاری، بیمه پارسیان توانست همانند سال های اخیر جایگاه خود در سطح اول توانگری مالی در صنعت بیمه را حفظ نماید.

براساس متن تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ در اجرای ماده 6 نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه برای بیمه پارسیان با توجه به صورت های مالی سال 1400 و همچنین محاسبات و تعدیلات جدید، این شرکت همچنان در سطح اول توانگری مالی صنعت بیمه کشور به کار خود ادامه می دهد.

گفتنی است توانگری مالی شرکت های بیمه ای در ایران در ۵ سطح، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام می شود و سطح یک توانگری مالی به عنوان عالی ترین سطح به شرکت هایی تعلق می گیرد که برای ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه گزاران از توانایی کافی برخوردارند. در همین راستا بیمه مرکزی همواره به این نکته تاکید دارد که بیمه گزاران در انتخاب بیمه گر خود این مورد را به دقت بررسی و مدنظر داشته باشند.

بیمه پارسیـان همواره در فعالیت بیمه گری خود با اتکا به برنامه‌ریزی مدون، سعی در حفظ سبد پرتفوی مناسب، رشد فروش و توجه ویژه به مدیریت ریسک حرفه ای داشته تا همچنان با حفظ جایگاه خود به عنوان یک شرکت توانمند و حرفه ای در صنعت بیمه کشور در رشد و ارتقاء شرکت و ارایه خدمات هرچه بهتر به بیمه گزاران خود حرکت نماید.