بیانیه اتحادیه اروپا در خصوص بحران سیاسی در عراق

در بیانیه اتحادیه اروپا درباره آخرین تحولات عراق آمده است: در حالی که حق تظاهرات مسالمت آمیز ضروری است، همه قوانین و نهادهای حکومت عراق باید در خدمت به ملت عراق باشند.

همچنین در این بیانیه اعلام شده است: اتحادیه اروپا تاکید می کند که نهادهای قضایی در عراق باید بتوانند وظایف خود را بدون فشارهای خارجی انجام دهند.

اتحادیه اروپا از گام های اخیری که برای آرامش اوضاع اتخاذ شده استقبال کرد و همه طرف ها را به حل هرگونه اختلاف از طریق گفت وگوی سیاسی و در چارچوب قانون اساسی فراخواند.

اتحادیه اروپا اعلام کرد که عراق به دولتی تفویض اختیار شده براساس قانون اساسی برای مقابله با چالش های متعددی که با آن مواجه است، نیاز دارد و این مساله همچنین برای همکاری با جامعه بین المللی ضروری است.

لازم به ذکر است که عراق همچنان از بن بست سیاسی رنج می برد.