بوسه دیدنی تاج بر گونه میرشاد ماجدی!/عکس

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بعد از آنکه شمارش آرا در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال به پایان رسید و مهدی تاج با رای قاطع به عنوان رییس جدید فدراسیون انتخاب شد، او از جای خود بلند شد و به تشویق حضار پاسخ داد.

مهدی تاج همچنین به سمت میرشاد ماجدی و عزیزالله محمدی رفت و به آنها خسته نباشید گفت. نکته قابل توجه برخورد تاج با رقیب اصلی خودبرای ریاست یعنی ماجدی بود.

تاج قبل از عزیز محمدی به سمت میرشاد رفت و روی او را بوسید و بابت این رقابت به او خسته نباشید گفت. ماجدی نیز که در دوره ریاست تاج با او همکاری می‌کرد به وی تبریک گفت تا همه چیز با خوبی و خوشی پیش برود.

مساله مهم البته در این برخورد گرم، بوسه مهدی تاج روی صورت میرشاد ماجدی بود.

بوسه دیدنی تاج بر گونه میرشاد ماجدی!/عکس

۲۵۶ ۲۵۱