بهره برداری از ۲۶ طرح با اعتبار ۱۵ میلیارد تومانی در بخش کوچصفهان


بهره برداری از ۲۶ طرح با اعتبار ۱۵ میلیارد تومانی در بخش کوچصفهان

با حضور فرماندار رشت و در پنجمین روز از هفته دولت، ۲۶ طرح در بخش کوچصفهان و با اعتباری افزون بر 15 میلیارد و 370 میلیون تومان افتتاح گردید.

به گزارش خبرگزاری موج گیلان، حمیدرضا امام پناهی فرماندار رشت در پنجمین روز از گرامیداشت هفته دولت و در ابتدای ورود به بخش کوچصفهان  با حضور در مزار شهدای این بخش، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، اظهار داشت: پروژه هایی که در ایام هفته دولت و در نقاط مختلف شهرستان مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، بیانگر تنها گوشه ای از طرح های در دست اجرا و بخشی از خدماتی است که کارگزاران پر تلاش دولت در ادارات و دستگاه ها در طول سال ارائه خواهند داد.

فرماندار رشت در جریان افتتاح متمرکز ۸ طرح حوزه انرژی بخش کوچصفهان که با هزینه 4 میلیارد و 617 میلیون تومانی به انجام رسیده است، این طرح ها را در قالب نصب ترانس، تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار و نیز طرح های تاب آوری معرفی و اظهار داشت: انرژی برق پیش نیاز ضروری جوامع برای حرکت در مسیر توسعه بوده و وابستگی شدید بخش‌های گوناگون اقتصادی، صنعتی و تولیدی به انرژی الکتریکی، لزوم توجه بیشتر به توسعه و تقویت شبکه توزیع را ضروری ساخته است.

وی با بیان این موضوع که خوشبختانه با همت دست اندرکاران، مشکلی در تامین برق مصارف خانگی، صنعتی و کشاورزی نداریم؛ رعایت الگوی مصرف و پرهیز از روشنایی غیرضروری توسط مشترکین را در امکان ارائه خدمات بیشتر مهم ارزیابی نمود.

 امام پناهی در ادامه با حضور در روستای نویده و در مراسم افتتاح همزمان پروژه آسفالت و بهسازی 5/5 کیلومتر از راه‌های ۴ روستای نویده، فشتم، سیاه صوفیان و کالمرز که با اعتبار بیش از 5 میلیارد و 233 میلیون تومان و از محل اعتبارات ملی و استانی صورت پذیرفته است، اظهار داشت: اجرای طرح های توسعه روستایی و افزایش ضریب برخورداری روستانشینان از امکانات موجب می‌شود تا با گرایش جوانان به ماندگاری در روستاها و اشتغال به فعالیت‌های تولیدی، از این پس روستاها صرفاً محلی برای استراحت بازنشستگان تلقی نشوند.

وی افزود: باید با تلاش بیشتر و ارائه خدمات مطلوبتر، به سوی تحقق روستای ایده آل برای زندگی و شکل گیری مهاجرت معکوس گام برداریم.

نماینده عالی دولت در مرکز استان با شرکت در مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های انجام شده توسط شهرداری کوچصفهان، به صورت همزمان ۷ پروژه عمران شهری شامل آسفالت و بهسازی 6/2 کیلومتر از معابر، تکمیل و زیباسازی پارک کودک و یک واحد تجاری را افتتاح نمود.

 وی افزود:بهره برداری از این طرح‌ها با صرف اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان و استفاده از منابع داخلی و استانی امکان پذیر شده است.

 همچنین با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری رشت و به طور متمرکز مراسم افتتاح ۷ پروژه عمران شهری شهرداری لولمان شامل احداث پل، زیرسازی، آسفالت، پیاده رو سازی و اصلاح فیزیکی معابر و نیز دیوار گذاری بخشی از رودخانه میرزا جوب انجام پذیرفت.

 گفتنی است این پروژه ها با اعتبار ۵۲۳ میلیون تومانی از محل اعتبارات استانی و منابع داخلی تحقق یافتند.

 که با هدف افتتاح طرح های به اجرا درآمده در حوزه عمران شهری و روستایی و انرژی انجام پذیرفت، اظهار داشت: پروژه هایی که در ایام هفته دولت و در نقاط مختلف شهرستان مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، بیانگر تنها گوشه ای از طرح های در دست اجرا و بخشی از خدماتی است که کارگزاران پر تلاش دولت در ادارات و دستگاه ها در طول سال ارائه خواهند داد.

فرماندار رشت در جریان افتتاح متمرکز ۸ طرح حوزه انرژی بخش کوچصفهان که با هزینه 4 میلیارد و 617 میلیون تومانی به انجام رسیده است، این طرح ها را در قالب نصب ترانس، تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار و نیز طرح های تاب آوری معرفی و اظهار داشت: انرژی برق پیش نیاز ضروری جوامع برای حرکت در مسیر توسعه بوده و وابستگی شدید بخش‌های گوناگون اقتصادی، صنعتی و تولیدی به انرژی الکتریکی، لزوم توجه بیشتر به توسعه و تقویت شبکه توزیع را ضروری ساخته است.

وی با بیان این موضوع که خوشبختانه با همت دست اندرکاران، مشکلی در تامین برق مصارف خانگی، صنعتی و کشاورزی نداریم؛ رعایت الگوی مصرف و پرهیز از روشنایی غیرضروری توسط مشترکین را در امکان ارائه خدمات بیشتر مهم ارزیابی نمود.

 امام پناهی در ادامه با حضور در روستای نویده و در مراسم افتتاح همزمان پروژه آسفالت و بهسازی 5/5 کیلومتر از راه‌های ۴ روستای نویده، فشتم، سیاه صوفیان و کالمرز که با اعتبار بیش از 5 میلیارد و 233 میلیون تومان و از محل اعتبارات ملی و استانی صورت پذیرفته است، اظهار داشت: اجرای طرح های توسعه روستایی و افزایش ضریب برخورداری روستانشینان از امکانات موجب می‌شود تا با گرایش جوانان به ماندگاری در روستاها و اشتغال به فعالیت‌های تولیدی، از این پس روستاها صرفاً محلی برای استراحت بازنشستگان تلقی نشوند.

وی افزود: باید با تلاش بیشتر و ارائه خدمات مطلوبتر، به سوی تحقق روستای ایده آل برای زندگی و شکل گیری مهاجرت معکوس گام برداریم.

نماینده عالی دولت در مرکز استان با شرکت در مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های انجام شده توسط شهرداری کوچصفهان، به صورت همزمان ۷ پروژه عمران شهری شامل آسفالت و بهسازی 6/2 کیلومتر از معابر، تکمیل و زیباسازی پارک کودک و یک واحد تجاری را افتتاح نمود.

 وی افزود:بهره برداری از این طرح‌ها با صرف اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان و استفاده از منابع داخلی و استانی امکان پذیر شده است.

 همچنین با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری رشت و به طور متمرکز مراسم افتتاح ۷ پروژه عمران شهری شهرداری لولمان شامل احداث پل، زیرسازی، آسفالت، پیاده رو سازی و اصلاح فیزیکی معابر و نیز دیوار گذاری بخشی از رودخانه میرزا جوب انجام پذیرفت.

 گفتنی است این پروژه ها با اعتبار ۵۲۳ میلیون تومانی از محل اعتبارات استانی و منابع داخلی تحقق یافتند.