بهره‌برداری از هوشمند سازی تقاطع‌ها و خط‌کشی پیاده‌روهای پیوسته در حوزه ترافیکی


بهره‌برداری از هوشمند سازی تقاطع‌ها و خط‌کشی پیاده‌روهای پیوسته در حوزه ترافیکی

همزمان با هفته دولت، چندین پروژه در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم مورد بهره‌برداری رسمی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج قم، در ادامه بهره‌برداری از پروژه‌های مجموعه مدیریت شهری در بخش‌های مختلف خدمات‌رسانی، ۴۰ پروژه بااعتبار ده هزار میلیارد ریالی در هفته دولت مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

در همین راستا در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک، پروژه هوشمند سازی تقاطع‌های شهری بااعتبار ۳۲ میلیارد ریالی آماده بهره‌برداری شده که با افتتاح آن‌ها شاهد بهبود وضعیت ترافیکی تقاطع‌های پرتردد شهری خواهیم بود.

خط‌کشی نمونه پیاده‌روهای پیوسته بااعتبار یک میلیارد ریال و خط‌کشی طولی معابر شهری بااعتبار ۱۸ میلیارد ریال نیز بخشی از این پروژه‌های حوزه حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری در این هفته خواهد بود.

همچنین پروژه نظرسنجی الکترونیکی مسافران اتوبوس‌رانی در خصوص کیفیت ارائه خدمات اتوبوس‌ها بر اساس نتایج طرح پایلوت بااعتبار ۴ میلیارد ریالی نیز وارد فاز اجرا می‌شود.