بهره‌برداری از مرکز خدمات جامع سلامت هچیرود

مرکز خدمات جامع سلامت هچیرود در زمینی به مساحت یک‌هزار و 200 متر مربع با زیربنای یک‌هزار و 250 متر مربع در دو طبقه توسط مجمع خیرین سلامت چالوس با هزینه 23 میلیارد تومانی احداث شد و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران،‌ در این مراسم، دکتر سیدحبیب کاظمی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، اظهار داشت: این پروژه توسط خیرین شهرستان چالوس از پایه و در طول زمان احداث با وجود فراز و فرودها به ثمر رسید که جای قدردانی دارد.

وی ادامه داد: اینکه در مسائل دینی اینگونه اعمال تأکید شده است و همچنین افرادی که با دل‌های وسعت یافته و دستان باز به این مسیر گام بر می‌دارند و با وجود سختی‌هایی که در بخش‌های دولتی ایجاد می‌شود، منصرف نمی‌شوند جای شکرگذاری دارد.

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه استان مازندران با وجود اعتبارات منطقه‌ای خدمات ملی ارائه می‌دهیم، گفت: شاخص‌هایی که در حوزه توزیع اعتبار وجود دارد مطابق شاخص‌های ما نیست.

وی تصریح کرد: در مازندران یک‌هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام داریم که در حوزه اعتبارات مربوط به دولت اتمام همه این پروژه‌ها مقدور نیست ولی آنچه که مرکز خدمات جامع سلامت هچیرود نشان داد، همکاری منطقه‌ای بین مسئولین شهری و خیرین سبب شد که از زمین بایر و مرکز فرسوده، به این مرکز در خور شأن دست یابیم.

به گزارش موج؛ مرکز خدمات جامع سلامت هچیرود در زمینی به مساحت یک‌هزار و 200 متر مربع با زیربنای یک‌هزار و 250 متر مربع در دو طبقه توسط مجمع خیرین سلامت چالوس با هزینه 23 میلیارد تومانی احداث شد و به بهره‌برداری رسید.

همچنین مبلغ خرید زمین اضافه شده به این مرکز بهداشتی درمانی، توسط شهرداری هچیرود به مبلغ 10 میلیارد تومان پرداخت شده است.