بهبود ۱۰ رتبه ای شاخص محیط کسب و کار استان اصفهان


بهبود ۱۰ رتبه ای شاخص محیط کسب و کار استان اصفهان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از بهبود ۱۰ رتبه ای شاخص محیط کسب و کار استان براساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، امیررضا نقش معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان بیان کرد: براساس گزارش اتاق بازرگانی ایران شاخص محیط کسب و کار در استان اصفهان از رتبه ۱۵ کشوری در پاییز ۱۴۰۰، به رتبه ۹ رسید و اکنون به رتبه ۵ ارتقاء یافته است؛ این رتبه نشان دهنده بهبود وضعیت محیط کسب و کار در استان است.

وی ادامه داد: کسب رتبه ۵ شاخص محیط کسب و کار کشور بهترین عملکرد استان در این حوزه از زمان اجرای طرح پایش محیط کسب و کار در سال ۱۳۹۵ تاکنون بوده است.