بهبود حافظه در افراد مسن با تحریک الکتریکی مغز

مطالعاتی که توسط محققان دانشگاه بوستون آمریکا صورت گرفته، نشان می‌دهد که تحریک الکتریکی خفیف مغز می‌تواند به بهبود حافظه در افراد مسن کمک کند. به گفته محققان، این راهکار برای تقویت حافظه بلندمدت و کوتاه‌مدت موثر بوده و تاثیرات مثبت آن تا حدود یک ماه ادامه خواهند یافت.

در این بررسی، از تکنیک تحریک جریان متناوب ترانس کرانیال (tACS) استفاده شده که بر اساس آن، الکترود‌هایی به سر افراد متصل شده و محرک‌های الکتریکی ضعیفی را به مغز منتقل می‌کنند. نتایج نشان داد که این اقدام بهبود ارتباطات میان بخش‌های مختلف مغز را به دنبال دارد و در نتیجه حافظه افراد تقویت می شود.

در این بررسی، مناطقی از قشر جلویی مغز که مسئول حافظه بلندمدت محسوب می‌شود؛ تحریک شد. همچنین محققان لوب جداره پایینی در قسمت پشتی مغز را که مسئول حافظه کوتاه‌مدت است، تحریک کردند. برای تحریک هر یک از بخش‌های مسئول حافظه بلندمدت و کوتاه‌مدت به‌ترتیب از فرکانس‌های بالا و پایین استفاده شد.

این بررسی روی ۶۰ داوطلب با سن بین ۶۵ تا ۸۸ سال صورت گرفت. این افراد به سه گروه مختلف تقسیم شدند. برای ۲۰ نفر گروه نخست، عمل تحریک صرفا روی قشر جلویی مغز انجام شد. در گروه دوم صرفا لوب جداری مغز تحریک شد و برای گروه سوم نیز عمل تحریک مغزی به هیچ شکلی انجام نشد. در ادامه از افراد حاضر در هر یک از گروه‌ها خواسته شد تا ۲۰ کلمه موجود در یک فهرست که پیش‌تر برای آن‌ها خوانده شده بود را به‌خاطر بیاورند.

به‌خاطر آوردن کلمات به تحریک ناحیه خاصی از مغز متکی بوده و این عمل به لحاظ کمی موجب بهبود ۵۰ الی ۶۵ درصدی کیفیت حافظه شد. شرکت‌کنندگان در آزمایش از میان فهرست ۲۰ کلمه‌ای ارائه شده به‌طور متوسط بین ۴ الی ۶ کلمه بیش‌تر از افراد عادی به یاد آوردند. نکته مهم اینکه نوع تحریک بایستی با امواج طبیعی مغز مطابقت داشته باشد و در غیر این‌صورت هیچ تاثیر مثبتی نخواهد داشت.