برگزاری جلسه هیات امنای بنیاد ملی نخبگان پس از ۱۱ سال با حضور رئیس جمهور

معاون علمی رییس جمهور : پرداختن به برگزاری جلسه هیات امنای بنیاد ملی نخبگان پس از ۱۱ سال با حضور رئیس جمهور نخبگان از تاکیدات رئیس جمهور است
رتبه های یک تا صد کنکور در علوم پایه را بورس می کنیم