برخورد راکت و مصدومیت نادال از ناحیه بینی

رافائل نادال در دور دوم رقابت های گرنداسلم در حال مسابقه با فابیو فونینی راکت را به صورت خودش کوبید و دچار خونریزی شد.

در ست سوم این بازی و در حالی که نادال در ست شماری 2-1 پیش بود و در دست سوم نیز 3-0 پیش افتاده و در آستانه پیروزی بود یک اتفاق غیرمنتظره افتاد؛ در یک صحنه نادال پس از پاسخ بک هندی که داد، راکتش به زمین خورد و به دلیل خاصیت ارتجاعی زمین مسابقه (هارد کورت) راکت برگشت و به بینی او اصابت کرد. نادال پس از این صحنه راکت را رها کرد و پای تور دراز کشید تا پزشکان به وضعیتش رسیدگی کنند.

در شرایطی که با توجه به خونریزی و اندکی تورم، به نظر نمی رسید نادال بتواند بازی را ادامه دهد اما پس از سه دقیقه استراحت پزشکی، پرافتخارترین تنیسور تاریخ گرنداسلم به بازی برگشت و رقابت را با چسب روی بینی ادامه داد که مورد تشویق شدید تماشاگران نیز قرار گرفت.

البته کیفیت بازی نادال بعد از این مسابقه افت کرد و گیم سرو حریف را بدون گرفتن هیچ امتیازی باخت و در گیم بعد که سرو خودش بود نیز به زحمت زیادی افتاد اما به هر ترتیبی که بود اجازه بریک شدن به حریف نداد. در ادامه تنیسور اسپانیایی به شرایط ایده آلش برگشت و ست سوم را با برتری به سود خود تمام کرد تا پیروز شود.

رافائل نادال

رافائل نادال