برای خدمت رسانی در دهه آخر صفر سه محور اساسی وجود دارد


برای خدمت رسانی در دهه آخر صفر سه محور اساسی وجود دارد

استاندارخراسان رضوی بیان کرد: تامین اسکان تا آخرین زائر، تامین ارزاق عمومی با قیمت مصوب و حجم مناسب و تامین حمل و نقل برای بازگشت زائران از مهم‌ترین محور‌های سه گانه می باشد.

به گزارش خبرگزاری موج خراسان رضوی، یعقوبعلی نظری استاندارخراسان رضوی در سخنانی عنوان کرد: تامین اسکان، تامین ارزاق عمومی و تامین حمل نقل مهم‌ترین محور‌ها برای میزبانی از زائران دهه آخر صفر در مشهد خواهد بود.

نظری با اشاره به سه محور اصلی خدمت‌رسانی در دهه آخر صفر متذکر شد: تامین اسکان تا آخرین زائر، تامین ارزاق عمومی با قیمت مصوب و حجم مناسب و تامین حمل و نقل برای بازگشت زائران از مهم‌ترین محور‌های مورد تاکید برای میزبانی از زائران دهه آخر صفر خواهد بود که پیش بینی لازم کاملا انجام شده است.

استاندارخراسان رضوی در ادامه سخنان خود اضافه کرد: پیش بینی زائران دهه آخر صفر در مشهد بیش از ۶ میلیون زائر است که همه این بار روی دوش استان بوده و اصل کار را، تشکل‌های مردمی و جهادی انجام می‌دهند.

وی همچنین متذکر شد: در این زمینه بسیج امکانات مردمی باید شکل بگیرد و تمام ارزیابی‌های ما باید حداکثری باشد و برای بیشترین حد لازم آمادگی ایجاد شود و تامین ارزاق عمومی به مقدار کامل در کالا‌های اساسی از مهم‌ترین کار‌هایی است.

نظری خاطرنشان کرد: برای تامین ارزاق عمومی فکر شده و به صورت کاملا مشخص خدمات ارائه می‌شود، زائران در این ایام به تدریج وارد مشهد می‌شوند، اما در نهایت پس از دو روز خارج می‌شوند و این موضوع نیاز به پیش‌بینی حمل و نقل در زمان خروج دارد که برای این موضوع کار‌های مهمی انجام شده و خواهد شد.