بخش عمده مشکلات آبرسانی استان همدان امشب برطرف می‌شود

علی اکبر محرابیان گفت: مهم ترین مسئله امروز دو طرح آبرسانی شهرستان قدس و دیگری شهریار است.در همین راستا توانسته ایم کمتر از چهارماه آب مورد نیاز مردم را به دست این دو شهرستان برسانیم. تقریبا با اجرای این دو طرح ما شاهد تامین آب پایدار در دو شهرستان شهریار و قدس هستیم. در مجموع ذخایر سدی استان تهران ۵۰۰ میلیون‌متر مکعب است که باید مدیریت آبرسانی همچنان ادامه داشته باشد.

او با اشاره به مشکل آبرسانی به شهرکرد گفت: بعد از سیلاب ۴ سامانه در این شهرستان اجرا شد که پایداری آب را نشان می داند. باتوجه به کاهش شدید آب ورودی سد اکباتان نیاز است که از منابع دیگر آبی استفاده کنیم. تقریبا تا صبح امروز مصرف آب شهر همدان ۱۷۰۰ لیتر در ثانیه بوده است.

وزیر نیرو این را هم گفت:  باتوجه به اقدامات صورت گرفته تا امشب شاهد تامین آب حدود ۱۶۰۰ لیتر در ثانیه برای خانوارها  هستیم و امیدواریم طی روز‌های آینده بیش از ۱۰۰ لیتر کسری را جبران کنیم تا شرایط پایدار شود.در واقع شبکه آب همدان دارای دو بخش است که نخست تامین آب از طریق سد و بخشی هم از آب‌های زیر زمینی تامین می شود.در این روز‌ها تلاش کردیم که این دو بخش به هم وصل شوند تا امکان مناسب آب فراهم شود.