بخش زایمان L.D.R بیمارستان حضرت معصومه (س) کرمانشاه افتتاح شد


بخش زایمان L.D.R بیمارستان حضرت معصومه (س) کرمانشاه افتتاح شد

با حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور در کرمانشاه، بخش زایمان L.D.R یا همان زایمان خصوصی با حضور پدر کودک در اتاق زایمان بیمارستان حضرت معصومه (س) کرمانشاه افتتاح شد .

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، مدیر درمان تامین اجتماعی کرمانشاه در خصوص افتتاح بخش زایمان L.D.R بیمارستان حضرت معصومه (س) کرمانشاه گفت: خیلی خوشحالیم که امروز بخش L.D.R بیمارستان حضرت معصومه را با حضور مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی افتتاح می‌کنیم.

میثم حجتی پور تصریح کرد: این بخش درواقع زایشگاه مدرن و استاندارد زایمان‌ها به‌صورت خصوصی در اتاق‌های مجزا و با حضور همسر و پدر کودک صورت می پذیرد.

وی ادامه داد: برای عملیاتی شدن پروژه L.D.R بیمارستان حضرت معصومه (س) اعتباری حدود ۱۴ میلیارد تومان، ظرف مدت ۹ ماه هزینه مالی و زمانی صرف شده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه تأکید کرد: در حوزه درمان تامین اجتماعی کرمانشاه پروژه‌های عمرانی زیادی در سطح استان در حوزه درمان تامین اجتماعی و درمانگاه‌هایی که در شرف راه‌اندازی هستند، همچون اورژانس بیمارستان شهداء و درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت معصومه که با عملیاتی شدن این طرح ها در آینده نزدیک امیدواریم بتوانیم حوزه خدماتی تامین اجتماعی را در سطح استان هم گسترده‌تر بکنیم.