ببینید | گاف بزرگ رئیس کمیته بدوی حین برگزاری انتخابات روی آنتن زنده: قربان سبیل‌هایت!

265 262