ببینید | واکنش عجیب وزیر جهاد کشاورزی به سوال یک خبرنگار در خراسان شمالی؛ له کردن میکروفن!

262 262