ببینید | واکنش تند رشیدپور به واگذاری یک شرکت هواپیمایی و پاسخ کیش‌ایر

265 262