ببینید | علی نجفی‌توانا: با دستور که شکم سیر نمی‌شود، فقر ریشه‌کن نمی‌شود/ مملکت به دلیل سیاست ارزی به فقر و فلاکت رسید

۶۹۲۶۵