ببینید | صحنه‌ای پر استرس از مبارزه هولناک سربازان سردار شهید سلیمانی با داعش در سوریه

262 262