ببینید | حرکت جنجال‌ساز رونالدو؛ کم‌آوردن کریس در کورس سرعت!

264 262