ببینید | حرف های جدید رییسی: با تورم ۶۰ درصدی دولت را تحویل گرفتم/ جراحی اقتصادی فقط ۱۲ درصد تورم داشت!

264 262